Hvordan bruger du EpiPen®?

Hvordan bruger du EpiPen®/EpiPen® jr?

Tag EpiPen®/EpiPen® Jr ud af plasticrøret. Læg dig ned med dine ben en smule hævet for at lette blodgennemstrømningen, eller sæt dig op, hvis du har svært ved at trække vejret.

Bliv liggende/siddende, og få nogen til at blive hos dig, til en læge har set på dig.

Bevidstløse patienter skal placeres i aflåst sideleje.

Aflåst sideleje

Se videoen ”Sådan bruger du din EpiPen®/ EpiPen® Jr”.

Hav altid 2 EpiPen®/EpiPen® Jr på dig – hvis dine symptomer ikke aftager efter 5-15 minutter, kan det være nødvendigt med endnu en dosis. Din EpiPen®/EpiPen® Jr kan kun bruges én gang.

Fortæl folk i din omgangskreds, at du er i risiko for en anafylaktisk reaktion, og forklar, hvad der kan udløse den. Sørg for, at familie, venner, lærere og kollegaer kan genkende dine anafylaktiske symptomer, og fortæl dem, hvad de skal gøre, hvis du får en anafylaktisk reaktion. Husk at oplyse dem om, hvor du opbevarer din EpiPen®/EpiPen® Jr, og hvordan de bruger den.

Hvis du har en EpiPen® træningspen, skal du sørge for at opbevare den originale EpiPen®/EpiPen® Jr og træningspennen hver for sig, så de ikke forveksles i en nødsituation.